Eksperimentālās izstrādes biotehnoloģijā

Eksperimentālās izstrādes biotehnoloģijā

Viens no galvenajiem uzņēmuma darbības virzieniem ir saistīts ar izstrādēm biotehnoloģijā. No 2012. gada ir veiktas investīcijas attīstībā un pētniecībā, lai radītu tehnisko bāzi eikriotu šūnu pavairošanai in Vitro, izmantojot automatizētas sistēmas un izstrādājot ar šūnu pavairošanu saistītus tehnoloģiskos procesus. Izmantojot šo bāzi, ir radīti trīs apakšvirzieni: bioloģiski aktīvu vielu, kas izdalās šūnu kultivēšanas laikā un uzkrājas kultivēšanas vidē, iegūšana; liela apjoma šūnu pavairošana potenciālam pielietojumam klīnikā; jaunu, automatizētu šūnu kultivēšanas sistēmu izstrāde.

Bioloģiski aktīvu vielu iegūšana

Šūnas savas dzīves laikā izdala daudz dažādu bioloģiski aktīvu vielu, kas kalpo kā signāli vai nodrošina audu funkcionēšanu, saziņu un kā reakcija uz apkārtējās vides ietekmi. Veicot šūnu kultivēšanu kontrolētos apstākļos, ir iespējams simulēt noteiktus apstākļus, kas piespiež konkrēto šūnu populāciju izdalīt bioloģiski aktīvas vielas. Izmantojot šo principu, ir iespējams iegūt bioloģiski aktīvās vielas, kas izmantojamas produktiem ādas reģenerācijai.

Šūnu pavairošana in Vitro

Attīstoties jaunām ārstniecības metodēm, kuru pamatā ir cilvēka šūnu un audu izmantošana, nozare saskārās ar ārstniecībai nepieciešamo šūnu pieejamības problēmu. No pacienta biopsijām iegūto šūnu daudzumi bieži vien bija nepietiekami, lai sagaidītu efektīvu terapeitisku rezultātu, kā arī ļoti mainīgs bija to daudzums, kas apgrūtināja klīniskā efekta novērtēšanu. Industrijā radās pieprasījums pēc aprīkojuma dažādu šūnu pavairošanai ārpus cilvēka ķermeņa, lai varētu nodrošināt noteiktas koncentrācijas, kā arī lai veiktu vairāku etapu procedūras.
Galvenie izaicinājumi bija radīt procesus, kas ir maksimāli pietuvināti procesiem cilvēka ķermenī, kā arī iegūt pietiekamu apjomu augstas kvalitātes produktu.

Šūnu kultivēšanas sistēmu izstrāde

Automatizētu šūnu kultivēšanas sistēmas ir būtisks priekšnoteikums produktu izstrādei un izejvielu iegūšanai. Vēsturiski eikariotu šūnu kultivēšanu veica, izmantojot specializētus laboratorijas traukus, kas, pateicoties to konstrukcijai un efektīvās kultivēšanas virsmas laukumam, nespēja nodrošināt pietiekamu aizsardzību no infekcijām, kā arī bija salīdzinoši neefektīvi. Parādoties pieprasījumam pēc liela apjoma šūnu pavairošanas, tika meklēti risinājumi, kas paredzēja būtiski palielināt kultivēšanas virsmas nelielā tilpumā, kā arī mazināt piesārņošanās riskus. Uzņēmums veic izstrādes, kas ir saistītas ar liela apjoma adherento šūnu pavairošanai izmantojamo reaktoru sistēmu konceptuālajiem risinājumiem un procesu automatizāciju.

Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes – nelielas teksta datnes, kuras tiek saglabātas jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Uzzini vairāk!