Projekti

SIA CELLARTE realizē pētījumu Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra ietvaros.

Projekta numurs: 1.2.1.1/18/A/002

Latvijas Pārtikas nozares kompetences centrs (LPNKC) savā darbībā aptver divus zinātniskos virzienus:

1) Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver sekojošas jomas:

2) Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver sekojošas jomas:

SIA CELLARTE projekts LPNKC ietvaros:

Projekts Nr.6: Bioflavonīda apigenīna iegūšana no ārstnieciskās kumelītes (Matricaria recutita) funkcionālās pārtikas produkta izstrādei.

Pētniecības projekta apraksts: Pētniecības projekta ietvaros paredzēts izstrādāt tehnoloģisko ražošanas procesu pēc apigenīna satura standartizēta kumelītes šķidrā un sausā ekstrakta iegūšanai. Pētniecības projekta rezultātā tiks izstrādātas tehnoloģijas kumelītes šķidrā un sausā ekstrakta iegūšanai un novērtēta to efektivitāte.

Projekta ietvaros paredzētas gan rūpnieciskā pētījuma, gan eksperimentālās izstrādes aktivitātes.

Projekta realizācijas laika periods: 01.08.2019. – 28.02.2021.

Pētniecības projekta kopējās izmaksas: 115 958,60 EUR

Tai skaitā ERAF: 86 820,80 EUR

Pētniecības projekta pārskats 01.08.2019. – 31.10.2019.
Pārskata periodā veiktas sekojošas aktivitātes projekta ieviešanā:

Veikta zinātniskās un tehniskās literatūras analīze izejmateriāla standartizēšanai – procesu, procedūru un kvalitātes kontroles izstrādei.
Veikta testu baterijas izstrāde ar analizējamo parametru robežvērtībām.
Izveidotas procedūru darba versijas, kas nepieciešamas izejvielas novērtēšanai pirms ražošanas procesu uzsākšanas.
Sagatavots izejvielu pirmapstrādes pārbaudes protokols atbilstoši noteiktajiem kvalitātes kritērijiem, nosakot smalcināšanas pakāpi, šķirošanu un šķīdinātāja pirmapstrādes parametrus.
Veikta nepieciešamo paraugu ievākšana to turpmākai apstrādei un izmantošanai.
Veikta specializēta tehniskās literatūras analīze, apskatot ekstrakcijas procesa parametrus – pH, temperatūra, cikla ilgums, ūdens un šķīdinātāja attiecības, šķīduma attiecība pret izejvielu optimālai apigenīna, kā arī citu flavonoīdu iegūšanai.
Tiek turpināta ekstrakcijas protokolu izstrāde, iekļaujot procesa optimizācijas un stabilitātes sadaļas, ir sagatavotas vairākas darba versijas, kas tiks pārbaudītas ieviešanas gaitā.
Pārskata periodā veiktās aktivitātes atbilst projekta ieviešanas plānam un novirzes no darbu izpildes plāna netiek prognozētas.

Pētniecības projekta pārskats 01.11.2019. – 31.01.2020.
Pārskata periodā veiktas sekojošas aktivitātes projekta ieviešanā:

Turpinātas iepriekšējā periodā uzsāktās aktivitātes izejmateriāla standartizēšanai, veiktas testu baterijas, papildinātas procedūras izejmateriāla novērtēšanai un pirms ekstrakcijas sagatavošanai.
Turpināta literatūras analīze un ekstrakcijas piegājienu veikšana ar dažādiem ekstrakcijas parametriem optimālai polifenolu, flavonoīdu, apigenīna un apigenīna-7-O-glikozīda iegūšanai. Turpināta ekstrakcijas protokolu izstrāde, iekļaujot optimizācijas un stabilitātes sadaļas, kā arī turpināta to pārbaude.
Veikta zinātniskās un tehniskās literatūras analīze ekstrakta ietvaicēšanai un sausā ekstrakta tehnoloģiskā procesa, procedūru un kvalitātes kontroles izstrādei.
Izveidotas tehnoloģisko procedūru darba versijas, uzsākta to novērtēšana.
Pārskata periodā veiktās aktivitātes atbilst projekta ieviešanas plānam un novirzes no darbu izpildes plāna netiek prognozētas.

Pētniecības projekta pārskats 17.05.2020. – 16.08.2020.
Pārskata periodā veiktas sekojošas aktivitātes projekta ieviešanā:

Pārskata periodā uzsākta šķidrā un sausā ekstrakta gatavās formas eksperimentāla izstrāde un saderības pētījumi. Uzsākti pētījumi apigenīna iedarbīguma novērtēšanai inVitro.
Veikta sausā ekstrakta standartizēšana par pamatu ņemot apigenīna, apigenīna-7-O-glikozīda un piemaisījumu daudzumus, kā arī to fizikāli ķīmiskās īpašības.
Tiek turpināti sausā ekstrakta stabilitātes pētījumi – apigenīna un apigenīna-7-O-glikozīda satura izmaiņas ekstraktā pēc 3 un 6 mēnešiem, uzglabājot istabas temperatūrā, kā arī 2-8oC un ‑ 20oC.
Tiek turpināta dokumentācijas izstrāde procesu kvalitātes nodrošināšanai.

Pētniecības projekta pārskats 17.08.2020. – 16.11.2020.
Pārskata periodā veiktas sekojošas aktivitātes projekta ieviešanā:

Pārskata periodā veikta šķidrā un sausā ekstrakta gatavās formas izstrāde un saderības pētījumi. Veikti pētījumi apigenīna iedarbīguma novērtēšanai inVitro.
Uzsākta  apigenīna iedarbīguma bioloģiskā analīze – apegenīna biopieejamība inVivo.
Tiek turpināti sausā ekstrakta stabilitātes pētījumi – apigenīna un apigenīna-7-O-glikozīda satura izmaiņas ekstraktā pēc 3 un 6 mēnešiem, uzglabājot istabas temperatūrā, kā arī 2-8oC un ‑ 20oC.
Tiek turpināta dokumentācijas izstrāde procesu kvalitātes nodrošināšanai.

Pētniecības projekta pārskats 17.08.2020. – 16.11.2020.

Pārskata periodā veikta šķidrā un sausā ekstrakta gatavās formas izstrāde un saderības pētījumi. Veikti pētījumi apigenīna iedarbīguma novērtēšanai inVitro.
Uzsākta  apigenīna iedarbīguma bioloģiskā analīze – apegenīna biopieejamība inVivo.
Tiek turpināti sausā ekstrakta stabilitātes pētījumi – apigenīna un apigenīna-7-O-glikozīda satura izmaiņas ekstraktā pēc 3 un 6 mēnešiem, uzglabājot istabas temperatūrā, kā arī 2-8°C un 20°C.
Tiek turpināta dokumentācijas izstrāde procesu kvalitātes nodrošināšanai.

Pētniecības projekta pārskats 17.11.2020. – 16.02.2021.

Pārskata periodā tika veikti pētījumi apigenīna iedarbīguma bioloģiskās analīze un apigenīna biopieejamības novērtēšana.
Pabeigti sausā ekstrakta stabilitātes pētījumi – apigenīna un apigenīna-7-O-glikozīda satura izmaiņas ekstraktā ilgstošas uzglabāšanas laikā.
Izmantojot iepriekšējo starpposmu laikā iegūtos datus, sagatavota un iesniegta publikācija par apigenīna iedarbīgumu izmantojot inVitro modeļsistēmu.

Pētniecības projekta pārskats 17.02.2021. – 28.02.2021.

Pārskata periodā pabeigta produktu inVitro un inVivo novērtēšana
Pabeigta kvalitātes vadības sistēmas dokumentācijas izstrāde.
Sagatavota projekta noslēguma atskaite.
Projekta realizācija ir noslēgusies 28.02.2021.

Pētniecības projekta ieviešanas gaitā tika izstrādāta un validēta metodoloģija, tehnoloģiskais process un kvalitātes nodrošināšanas procedūras flavonoīdu apigenīna un apigenīna-7-O-glikozīda ekstrakta iegūšanai no ārstnieciskās kumelītes (Matricaria recutita).

Pētniecības projektā galvenās veiktās aktivitātes:

– Apigenīna un apigenīna-7-O-glikozīda ekstrakta ražošanai izmantotā izejmateriāla pirmsapstrādes, sagatavošanas procedūru un procesu izstrāde;
– Apigenīna un apigenīna-7-O-glikozīda šķidrā un sausā ekstrakta tehnoloģiskā procesa izstrāde;
– Iegūtā ekstrakta iedarbīguma novērtēšana inVitro un inVivo.

Informācija atjaunota: 02.06.2021.

Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes – nelielas teksta datnes, kuras tiek saglabātas jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Uzzini vairāk!