Projekti

SIA “CELLARTE” realizē pētījumu Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra ietvaros.
Projekta numurs: 1.2.1.1/18/A/002

Latvijas Pārtikas nozares kompetences centrs savā darbībā̄ aptver divus zinātniskos virzienus:

1) Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver sekojošas jomas:

Produkti, pārtikas drošības un kvalitātes monitoringa risinājumi);

2) Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver sekojošas jomas:

SIA “CELLARTE” projekts LPKC ietvaros:

Projekts Nr.6:

Bioflavonīda apigenīna iegūšana no ārstnieciskās kumelītes (Matricaria recutita) funkcionālās pārtikas produkta izstrādei.

Pētniecības projekta apraksts:
Pētniecības projekta ietvaros paredzēts izstrādāt tehnoloģisko ražošanas procesu pēc apigenīna satura standartizēta kumelītes šķidrā un sausā ekstrakta iegūšanai. Pētniecības projekta rezultātā tiks izstrādātas tehnoloģijas kumelītes šķidrā un sausā ekstrakta iegūšanai un novērtēta to efektivitāte.
Projekta ietvaros paredzētas gan rūpnieciskā pētījuma, gan eksperimentālās izstrādes aktivitātes.
Projekta realizācijas laika periods: 01.08.2019.- 28.02.2021.
Pētniecības projekta kopējās izmaksas: 115 958,60 EUR
Tai skaitā ERAF: 86 820,80 EUR

Pētniecības projekta pārskats 01.08.2019. – 31.10.2019.

Pārskata periodā veiktas sekojošas aktivitātes projekta ieviešanā:
Veikta zinātniskās un tehniskās literatūras analīze izejmateriāla standartizēšanai – procesu, procedūru un kvalitātes kontroles izstrādei.
Veikta testu baterijas izstrāde ar analizējamo parametru robežvērtībām.
Izveidotas procedūru darba versijas, kas nepieciešami izejvielas novērtēšanai pirms ražošanas procesu uzsākšana.
Sagatavots izejvielu pirmsapstrādes pārbaudes protokols atbilstoši noteiktajiem kvalitātes kritērijiem, nosakot smalcināšanas pakāpi, šķirošanu un šķīdinātāja pirmapstrādes parametrus.
Veikta nepieciešamo paraugu ievākšana to turpmākai apstrādei un izmantošanai.
Veikta specializēta tehniskās literatūras analīze apskatot ekstrakcijas procesa parametrus – pH, temperatūra, cikla ilgums, ūdens un šķīdinātāja attiecības, šķīduma attiecība pret izejvielu, optimālai apigenīna kā arī citu flavonoīdu iegūšanai.
Tiek turpināta ekstrakcijas protokolu izstrāde, iekļaujot procesa optimizācijas un stabilitātes sadaļas, sagatavotas vairākas pārbaudāmās darba versijas, kuras tiks pārbaudītas ieviešana gaitā.
Pārskata periodā veiktās aktivitātes atbilst projekta ieviešanas plānam un novirzes no darbu izpildes plāna netiek prognozētas.

Pētniecības projekta pārskats 01.11.2019. – 16.02.2020.

Pārskata periodā veiktas sekojošas aktivitātes projekta ieviešanā:
Turpinātas iepriekšējā periodā uzsāktās aktivitātes izejmateriāla standartizēšanai, veiktas testu baterijas, papildinātas procedūras izejmateriāla novērtēšanai un pirms ekstrakcijas sagatavošanai.
Turpināta literatūras analīze un ekstrakcijas piegājienu veikšana ar dažādiem ekstrakcijas parametriem, optimālai polifenolu, flavonoīdu, apigenīna un apigenīna-7-O-glikozīda iegūšanai. Turpināta ekstrakcijas protokolu izstrāde, iekļaujot optimizācijas un stabilitātes sadaļas, kā arī turpināta to pārbaude.
Veikta zinātniskās un tehniskās literatūras analīze ekstrakta ietvaicēšanai un sausā ekstrakta tehnoloģiskā procesa, procedūru un kvalitātes kontroles izstrādei.
Izveidotas tehnoloģisko procedūru darba versijas, uzsākta to novērtēšana.
Pārskata periodā veiktās aktivitātes atbilst projekta ieviešanas plānam un novirzes no darbu izpildes plāna netiek prognozētas.

Pētniecības projekta pārskats 17.02.2020. – 16.05.2020.

Pārskata periodā veikta ekstrakta ietvaicēšana un sausā ekstrakta tehnoloģiskā procesa izstrāde, kā arī uzsākta ekstrakta standartizēšana.
Pētīti šķidrā ekstrakta koncentrēšanas un sausā ekstrakta iegūšanas tehnoloģiskie parametri dažādās variācijās.
Darba gaita fokusēta uz ekstrakta koncentrēšanu un aukstuma žāvēšanu. Veiktas testu sērijas mainot procesa ilgumu, temperatūru, vakuumu, kā arī izmantoto palīgvielu koncentrācijas.
Uzsākta sausā ekstrakta standartizēšana par pamatu ņemot apigenīna, apigenīna-7-O-glikozīda un piemaisījumu daudzumus, kā arī to fizikāli ķīmiskās īpašības.
Uzsākti sausā ekstrakta stabilitātes pētījumi – apigenīna un apigenīna-7-O-glikozīda satura izmaiņas ekstraktā pēc 3 un 6 mēnešiem, uzglabājot istabas temperatūrā, kā arī 2-8 oC un ‑20 oC.

Pētniecības projekta pārskats 17.05.2020. – 17.08.2020.

Pārskata periodā uzsākta šķidrā un sausā ekstrakta gatavās formas eksperimentāla izstrāde un saderības pētījumi. Uzsākti pētījumi apigenīna iedarbīguma novērtēšanai inVitro.
Veikta sausā ekstrakta standartizēšana par pamatu ņemot apigenīna, apigenīna-7-O-glikozīda un piemaisījumu daudzumus, kā arī to fizikāli ķīmiskās īpašības.
Tiek turpināti sausā ekstrakta stabilitātes pētījumi – apigenīna un apigenīna-7-O-glikozīda satura izmaiņas ekstraktā pēc 3 un 6 mēnešiem, uzglabājot istabas temperatūrā, kā arī 2-8oC un ‑ 20oC.
Tiek turpināta dokumentācijas izstrāde procesu kvalitātes nodrošināšanai.

Informācija atjaunota: 13.08.2020.

Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes – nelielas teksta datnes, kuras tiek saglabātas jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Uzzini vairāk!